Home
De missie van Steenbel
Beleggen
Ontwikkelen
Beheren
Contact
De missie van Steenbel

         Amsterdam
Commercieel vastgoed staat in dienst van bedrijvigheid.

Die bedrijvigheid stuit geregeld op fysieke, maatschappelijke en ecologische grenzen.

Daarom is samenwerking noodzakelijk: de samenwerking tussen beleggers, eindgebruikers, overheden en projectontwikkelaars.

Wij willen deze samenwerking gestalte geven en de belangen van de betrokken partijen verenigen.

► Meer over de activiteiten van Steenbel:  BeleggenOntwikkelen en Beheren.